ชื่อไวรัส Win32:Ardurk ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Win32:Ardurk หา51660ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Win32:Ardurk คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Win 8.1 - PHDOWNS/KM Win Vista/Vst.X-Free Win-Adware/AdSrve.16
Win-Adware/AdultIt.7 Win-Adware/BDSearch. Win-Adware/BHO.FakeC
Win-Adware/BHO.IETim Win-Adware/BMCentral Win-Adware/Borlan.10
Win-Adware/Borlan.49 Win-Adware/Borlan.86 Win-Adware/Borlan.90

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:77e07668939f96127b60883e1bf06cdf
13312 avast 2020-05-27 01:31:42
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:77e07668939f96127b60883e1bf06cdf
13312 avg 2020-05-27 01:31:42
3 ชื่อไฟล์: 7727544fbc8dc39b8e210e5028675c20
MD5:7727544fbc8dc39b8e210e5028675c20
13312 avast 2020-05-27 00:42:18
4 ชื่อไฟล์: 7727544fbc8dc39b8e210e5028675c20
MD5:7727544fbc8dc39b8e210e5028675c20
13312 avg 2020-05-27 00:42:18
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:045378194d9c5d93432f699434b9493c
13312 avast 2020-05-25 15:50:16
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:045378194d9c5d93432f699434b9493c
13312 avg 2020-05-25 15:50:16
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:002a15a52410a89d73c8ead686a38b75
13312 avast 2020-05-25 15:04:28
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:002a15a52410a89d73c8ead686a38b75
13312 avg 2020-05-25 15:04:28
9 ชื่อไฟล์: 5ce13cfc8a57c68f3b0a41c3d5d6f580
MD5:5ce13cfc8a57c68f3b0a41c3d5d6f580
13312 avast 2020-05-25 05:45:31
10 ชื่อไฟล์: 5ce13cfc8a57c68f3b0a41c3d5d6f580
MD5:5ce13cfc8a57c68f3b0a41c3d5d6f580
13312 avg 2020-05-25 05:45:31
11 ชื่อไฟล์: 5405cf6a83ff874085b4c04bcb21d3b1
MD5:5405cf6a83ff874085b4c04bcb21d3b1
13312 avast 2020-05-24 20:56:42
12 ชื่อไฟล์: 5405cf6a83ff874085b4c04bcb21d3b1
MD5:5405cf6a83ff874085b4c04bcb21d3b1
13312 avg 2020-05-24 20:56:42
13 ชื่อไฟล์: 4b19022face9701f4d0ab6b3e6bc2ec0
MD5:4b19022face9701f4d0ab6b3e6bc2ec0
13312 avast 2020-05-24 12:12:27
14 ชื่อไฟล์: 4b19022face9701f4d0ab6b3e6bc2ec0
MD5:4b19022face9701f4d0ab6b3e6bc2ec0
13312 avg 2020-05-24 12:12:27
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:36407f69d64dd360fbb60c72e6427e99
13312 avast 2020-05-23 16:01:56
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:36407f69d64dd360fbb60c72e6427e99
13312 avg 2020-05-23 16:01:56
17 ชื่อไฟล์: 305c8aab84e682869f2c98b80a7a2203
MD5:305c8aab84e682869f2c98b80a7a2203
13312 avast 2020-05-23 10:04:47
18 ชื่อไฟล์: 305c8aab84e682869f2c98b80a7a2203
MD5:305c8aab84e682869f2c98b80a7a2203
13312 avg 2020-05-23 10:04:47
19 ชื่อไฟล์: 2d3965c28ff3d49bd48c4ce3789bc5e0
MD5:2d3965c28ff3d49bd48c4ce3789bc5e0
13312 avast 2020-05-23 07:01:25
20 ชื่อไฟล์: 2d3965c28ff3d49bd48c4ce3789bc5e0
MD5:2d3965c28ff3d49bd48c4ce3789bc5e0
13312 avg 2020-05-23 07:01:25