VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Worm/P2P.Sytro.j ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Worm/P2P.Sytro.j หา4754ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Worm/P2P.Sytro.j คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Word Swap.1069 Word Swap.1085 Word to Pdf Converte
Word-B Word.1069 Word.1085
Word.1387 Word.1391.a Word.1503.a1
WORD.95.Alliance.A WORD.95.Bandung.Cor WORD.95.Birthday.A:D

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8b2e7d295d9cc65a0d5f543110469a98
182087 jiangmin 2020-01-17 13:48:21
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:88c0690f1a8e6db642717143ce29b849
185103 jiangmin 2020-01-17 12:36:03
3 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0b02f0b54483c0ec71890424df88db36
188631 jiangmin 2020-01-14 17:13:22
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f63794cef18a68c6eb832066d1139bbf
186714 jiangmin 2020-01-13 21:33:11
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f4e52db8202dac59a089096f034a7df7
186009 jiangmin 2020-01-13 20:05:59
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ecd261c5ccff1fb6c8987c42bff36450
186592 jiangmin 2020-01-13 10:45:27
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cd68659f6a4d2043ca1bc87702994550
166779 jiangmin 2020-01-12 17:40:11
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a5ad3c1b8cbe164ec5512a5678a150e0
177804 jiangmin 2020-01-11 23:54:17
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a44e81e08d85a62d4bb333e148c181c6
184353 jiangmin 2020-01-11 23:10:15
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:98310e4e24ea0d84d16257734127d5fd
128547 jiangmin 2020-01-11 15:52:16
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8db84a1ff767c8795d6524f98e606e8c
187002 jiangmin 2020-01-11 10:10:15
12 ชื่อไฟล์: 8dafc0b9cb8f2a042f3461a2fccb6f1e
MD5:8dafc0b9cb8f2a042f3461a2fccb6f1e
187456 jiangmin 2020-01-11 10:09:04
13 ชื่อไฟล์: 5dfa9c5e9e335437c904f5c292fc5f55
MD5:5dfa9c5e9e335437c904f5c292fc5f55
186377 jiangmin 2020-01-10 06:12:13
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5892a0479fd45633c105c37280220e71
185438 jiangmin 2020-01-10 03:03:27
15 ชื่อไฟล์: 3d4223e82b1b76343d3e1f6c2b93a609
MD5:3d4223e82b1b76343d3e1f6c2b93a609
185370 jiangmin 2020-01-09 11:38:51
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2921ef38bd89df10fbe4320ff20723f9
183837 jiangmin 2020-01-08 22:18:29
17 ชื่อไฟล์: 1359eda2b45a95498d1acf346953cd4f
MD5:1359eda2b45a95498d1acf346953cd4f
186852 jiangmin 2020-01-08 07:53:33
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1202b455f26ebd66084bb512be9a1da6
187976 jiangmin 2020-01-08 07:03:23
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:11adae0c6469d85123302b0d8e3c8110
172950 jiangmin 2020-01-08 06:51:22
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:073b2ef0413367286738cc326b2d3879
188483 jiangmin 2020-01-07 18:48:52