ชื่อไวรัส X97M.Mailcab.1 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส X97M.Mailcab.1 หา128ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส X97M.Mailcab.1 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัส X97M.Mailcab.1 คำอธิบาย

VirSCANVirSCAN
Virus:X97M/Disacro.A is a macro virus that can lower macro and security settings in Microsoft Excel, and infect other workbooks when closing them.
Powered By Google Translate

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

X97.DelAll X97.DelAll!IK X97/MThree
X97/MThree.Gen X97F/Netsna X97F/Noisy.gen
X97F/Yagnuul X97F/Yagnuul.a X97F/Yagnuul.b
X97F/Yagnuul.gen X97M.Agent X97M.Aro.A

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 1233.xlsm
MD5:ff890f596a089b9e57fbc29d310b134d
116581 drweb 2020-01-11 22:12:27
2 ชื่อไฟล์: 退回申请表-表格-王萍-审计201927.xls
MD5:d0d75b9753f77a3c2b2549df5da25771
191488 drweb 2019-11-05 08:32:42
3 ชื่อไฟล์: 模板0018(适合有担保人的情况).xls
MD5:58dfd6c88926e79cc1b6240ca89a434b
148480 drweb 2019-09-09 13:29:18
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a8545bca7183c737d2d79a7baa868d5d
92672 drweb 2019-08-22 17:41:17
5 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:24a903b95618ccf38145bb9a4c29c2bc
1027584 drweb 2019-08-20 02:37:19
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d5b62d075d2d834f252df4527e703329
483328 drweb 2019-08-15 17:21:04
7 ชื่อไฟล์: f70379c0c9185a78cce1a6bee0583b28
MD5:f70379c0c9185a78cce1a6bee0583b28
81408 drweb 2019-08-08 12:27:46
8 ชื่อไฟล์: dc1b26cbfd1ab3f9eb5c4ba3db945db9
MD5:dc1b26cbfd1ab3f9eb5c4ba3db945db9
503808 drweb 2019-08-07 16:29:39
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a24fb8696c38010b457ee2fedcacf816
1252352 drweb 2019-08-05 17:54:55
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:54a0d30e2884cf959d952e4affad517b
55296 drweb 2019-08-03 16:51:43
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:3cf0d753258cb23098c03c80912512a2
111104 drweb 2019-08-03 02:13:40
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:0b0b24937568dc39e59fb5bd7dc95740
71680 drweb 2019-08-01 18:50:46
13 ชื่อไฟล์: 0709c5b986367a3214d8d327343a45e5
MD5:0709c5b986367a3214d8d327343a45e5
88064 drweb 2019-08-01 16:13:57
14 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e560af6f7449347e69dbd8543b3d2f7e
72192 drweb 2019-06-12 23:03:50
15 ชื่อไฟล์: 铝板订购单.xls
MD5:46dc35987f06fb2280fc44e15f61acc4
131072 drweb 2019-06-05 17:18:18
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7e033934927fd329e3641d8b80ae94a3
264192 drweb 2019-06-03 00:16:34
17 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:564a6547994ab2de29724558bda04956
162304 drweb 2019-06-02 08:04:44
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:9aece68045959eb2245c77e76fbcee76
62464 drweb 2019-05-28 01:04:03
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:8ca7a88aa929551430014f8c5a122826
99328 drweb 2019-05-27 13:17:30
20 ชื่อไฟล์: 72bc5ffe06c1f30646c5101099c8a75a
MD5:72bc5ffe06c1f30646c5101099c8a75a
62464 drweb 2019-05-26 15:25:58