VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ชื่อไวรัส XM/Agent.BRR!tr ผลการสแกน

ชื่อไวรัส XM/Agent.BRR!tr หา2ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส XM/Agent.BRR!tr คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

XM/Agent.AP!tr.dldr XM/Agent.AZH!tr.dldr XM/Agent.BRR!tr
XM/Agent.DZ!tr XM/BlackIce.A XM/Dldr.Agent.123547
XM/DMV XM/DMV.A XM/DMV.A virus
XM/Downloader.Agent. XM/Downloader.Agent. XM/Downloader.Agent.

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b9754aad2478f9519935d9489e09e626
52224 fortinet 2019-11-24 09:12:13
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f76443385fef159e6b73ad6bf7f086d6
395264 fortinet 2019-02-03 06:24:22