VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส Xls.Downloader.Generic-6922836-0 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส Xls.Downloader.Generic-6922836-0 หา2ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส Xls.Downloader.Generic-6922836-0 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Xls.Downloader.Donof Xls.Downloader.Dride Xls.Downloader.Gener
Xls.Downloader.Gener Xls.Downloader.Olema Xls.Downloader.Olema
Xls.Downloader.Sload Xls.Downloader.Valyr Xls.Downloader.Valyr
XLS.Dropper.A Xls.Dropper.Agent-14 Xls.Dropper.Agent-14

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: test1.doc
MD5:4d8e9f3dba5cb486c8a7ca71260eab7b
961536 clamav 2019-08-06 16:38:50
2 ชื่อไฟล์: cb6131ff6a5272bda44626b95d1db6a2
MD5:cb6131ff6a5272bda44626b95d1db6a2
260608 clamav 2019-05-15 02:30:18