VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส html.script.facelike.a ผลการสแกน

ชื่อไวรัส html.script.facelike.a หา591ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส html.script.facelike.a คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

Htm.Bomgen.a HTM.Nimda.A Htm.Trojan.JS.Offiz
HTM/Agent.YWB HTM/Agent.ZNF HTM/C99shell.G
HTM/Iframe.BDF HTM/Iframe.KSD HTM/Iframe.PRO
HTM/Iframe.SCS HTM/Iframe.TSM HTM/Iframe.YXB

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 0937b1c8addb4a1ffd54ba45298dbf33
MD5:0937b1c8addb4a1ffd54ba45298dbf33
81733 qh360 2020-01-17 19:43:20
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d22044316512b4cdf1ffeaa274401a17
162629 qh360 2020-01-12 19:53:26
3 ชื่อไฟล์: 7ea37a5ed58710ee1a1daec2cda95bff
MD5:7ea37a5ed58710ee1a1daec2cda95bff
122382 qh360 2020-01-11 01:24:58
4 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:452bd109dd227461fe9e3f2297707f6e
84379 qh360 2020-01-09 16:07:06
5 ชื่อไฟล์: e84061f4665cd8cc7fab9ffaf90a83a0
MD5:e84061f4665cd8cc7fab9ffaf90a83a0
79291 qh360 2020-01-07 08:46:57
6 ชื่อไฟล์: d56c7cc073df8ffe59e0224209c78953
MD5:d56c7cc073df8ffe59e0224209c78953
84379 qh360 2020-01-06 17:24:56
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:be6f4a1f7eea655d047a63a8e8170541
82537 qh360 2020-01-06 08:22:26
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b9917ddff8c3bcdaae27942660964e7a
50781 qh360 2020-01-06 06:26:34
9 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:5d22e5fa221ab3899bd8862ab37c7ae0
215359 qh360 2019-12-31 01:30:51
10 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d80250749d4373962ae56a94bbd6986b
67758 qh360 2019-12-27 20:07:13
11 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a31aa39e2cb866b6bcde34f3357ca448
55201 qh360 2019-12-26 19:35:57
12 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a019a7824b74e93cc32371abf3a5683d
69229 qh360 2019-12-26 18:25:40
13 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:69907a8ba45a10114da472687b65e64b
54925 qh360 2019-12-25 17:23:05
14 ชื่อไฟล์: 5c199aeafc6e5e9ed900c4e25a571788
MD5:5c199aeafc6e5e9ed900c4e25a571788
49788 qh360 2019-12-25 11:04:07
15 ชื่อไฟล์: 4b4efc39ad607dbc2fb6af3776af74b8
MD5:4b4efc39ad607dbc2fb6af3776af74b8
670079 qh360 2019-12-25 03:27:04
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:33d5275d02a9b0d16e5ed5cb5e267241
155986 qh360 2019-12-24 17:01:13
17 ชื่อไฟล์: 33bcaa04784ecc4fad6e9a5a3ac31ea7
MD5:33bcaa04784ecc4fad6e9a5a3ac31ea7
55723 qh360 2019-12-24 16:58:09
18 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:1236400f8e149fffa137439691fe1dc6
44385 qh360 2019-12-24 02:03:47
19 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ebff4afe7de6e7ec1bca58c87cbbf76d
33033 qh360 2019-12-23 10:03:47
20 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a550cb317aeb7549fe46b730b9866dc1
60331 qh360 2019-12-22 11:46:00