VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ชื่อไวรัส virus.js.qexvmc.1070 ผลการสแกน

ชื่อไวรัส virus.js.qexvmc.1070 หา74ผลการสแกน.
หากคุณทราบข้อมูลอันตรายและวิธีการป้องกันของไวรัส virus.js.qexvmc.1070 คุณสามารถส่งมาให้เราได้ที่ contact@virscan.com

ไวรัสที่เกี่ยวข้อง

VirCheck.2161 VIRDEM Virdem family
Virdem-792 Virdem-Family Virdem.1336.A
Virdem.1336.Cheater VirDem.1336.E Virdem.1336.English
Virdem.1336.F Virdem.1336.Killer.A Virdem.1336.Killer.B

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5 ขนาดไฟล์ เครื่องสแกนเนอร์ ตรวจสอบวันที่
1 ชื่อไฟล์: 9fe318476fa2f80d8ddbedc544ad6e88
MD5:9fe318476fa2f80d8ddbedc544ad6e88
43890 qh360 2020-01-01 04:03:17
2 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:125e6c998d9649fd145492f9350d5a4e
9447 qh360 2019-12-29 20:06:32
3 ชื่อไฟล์: fce991f03148e9b8715afb3bf93469a9
MD5:fce991f03148e9b8715afb3bf93469a9
3449 qh360 2019-12-28 15:32:23
4 ชื่อไฟล์: versions-map.dat.keystream
MD5:03c678adbeb6927e835e365ca0596ddf
36864 qh360 2019-12-18 13:07:09
5 ชื่อไฟล์: versions-map.dat.keystream
MD5:03c678adbeb6927e835e365ca0596ddf
36864 qh360 2019-12-18 13:06:49
6 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f0fff6659b5a7e458ef65bac1700d5f6
11142 qh360 2019-12-02 14:09:18
7 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:2ac78f2428279973a73f49a219d59790
18641 qh360 2019-11-09 21:25:42
8 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:7c3deefadda3b183d99eafa54b25a86b
4881 qh360 2019-11-07 03:20:52
9 ชื่อไฟล์: feba21d4b089271a7b8256d3b91d71fc
MD5:feba21d4b089271a7b8256d3b91d71fc
7187 qh360 2019-10-16 12:37:03
10 ชื่อไฟล์: feb5ad6a0ba7cd3f5e5ea899b2dc219b
MD5:feb5ad6a0ba7cd3f5e5ea899b2dc219b
7656 qh360 2019-10-16 12:35:33
11 ชื่อไฟล์: IWebView.js
MD5:4f0d12d1882b17769e96ba36a149a525
336 qh360 2019-10-04 19:43:34
12 ชื่อไฟล์: d55dc60905c3e4b8838e1c0a4e0432db
MD5:d55dc60905c3e4b8838e1c0a4e0432db
7308 qh360 2019-09-20 00:42:28
13 ชื่อไฟล์: f15fa25623f249340acbb07da9f0b2a1
MD5:f15fa25623f249340acbb07da9f0b2a1
102220 qh360 2019-09-08 00:57:41
14 ชื่อไฟล์: 77f7cbe10b7827c9fca8914ae3072a2a
MD5:77f7cbe10b7827c9fca8914ae3072a2a
1647 qh360 2019-08-28 16:55:41
15 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:29263c69f6ef50852477b6be52e92b75
32250 qh360 2019-08-27 04:51:22
16 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:bbb38f07fe7954e4fe530669e42857ef
9216 qh360 2019-08-14 21:34:58
17 ชื่อไฟล์: 00520fee.js
MD5:5885fcd911526698d553be1e61cb975d
41245 qh360 2019-08-12 04:27:10
18 ชื่อไฟล์: asda.docx.js
MD5:9bb59a07c517f0bf2ddca8ac16bd1f95
6340 qh360 2019-07-27 04:47:27
19 ชื่อไฟล์: fac315f0ebe0c95c916e5f7c7dd9fbe1
MD5:fac315f0ebe0c95c916e5f7c7dd9fbe1
32535 qh360 2019-07-22 01:25:21
20 ชื่อไฟล์: TESTFUD.hta
MD5:19a7e88c781770cda7250ffd88d8ff89
19339 qh360 2019-07-16 19:49:03